VAD tổ chức tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020

13/01/2020 10:59' SA
Ngày 09/01/2020, tại hội trường tầng 26 tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam (“VAD”) đã tổ chức tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020.

Thông báo về việc bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam

06/12/2019 11:16' SA
Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 11 năm 2019, Ông Trương Minh Đức – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PVI, được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị của VAD từ ngày 07/11/2019

VAD tổ chức sơ kết hoạt động kinh doanh Quý II năm 2019, triển khai kế hoạch Quý III năm 2019

24/07/2019 05:20' CH
Ngày 24/07/2019, tại hội trường tầng 26 tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam (“VAD”) đã tổ chức sơ kết hoạt động kinh doanh Quý II năm 2019, triển khai kế hoạch Quý III năm 2019.

Thông báo về việc thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam

13/05/2019 05:24' CH
Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/NQ-VAD ngày 18 tháng 04 năm 2019, Ông Phùng Tuấn Kiên – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PVI, Chủ tịch HĐQT PVI AM được bầu làm Chủ tịch HĐQT của VAD từ ngày 18/04/2019

VAD tổ chức sơ kết hoạt động kinh doanh Quý I năm 2019, triển khai kế hoạch Quý II năm 2019

16/04/2019 05:17' CH
Ngày 16/04/2019, tại hội trường tầng 26 tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam (“VAD”) đã tổ chức sơ kết hoạt động kinh doanh Quý I năm 2019, triển khai kế hoạch Quý II năm 2019.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,