Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam (“VAD”) thành lập ngày 12/06/2015 với số vốn điều lệ là 500.100.000.000 VNĐ. VAD tập trung phát triển các dịch vụ cốt lõi, bao gồm: Đầu tư Bất động sản, Phát triển dự án, Tư vấn đầu tư, Kinh doanh và quản lý tài sản, Đầu tư tài chính, Xây dựng nhà ở, Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, Cung cấp các dịch vụ, tiện ích, thương mại…

Với mục tiêu trở thành một công ty đầu tư và phát triển bất động sản có sức mạnh cạnh tranh với các công ty lớn trên thị trường, hiện nay VAD đang tập trung vào việc phát triển các dự án cao cấp, cung cấp các dịch vụ đầu tư chuyên sâu.

Bên cạnh đó, VAD cũng đảm nhận việc tư vấn, quản lý tài sản, tổ chức vận hành kinh doanh và tối đa hóa giá trị tài sản của các Đối tác và Khách hàng.

  • Tổng tài sản VAD năm 2018: 2.600.000.000.000 VNĐ

  • Tổng tài sản VAD quản lý năm 2018: 5.350.000.000.000 VNĐ

  • Doanh thu theo kế hoạch năm 2018: 2.268.000.000.000 VNĐ

  • Lợi nhuận dự kiến năm 2018: 230.000.000.000 VNĐ

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,